TỔ CHỨC SỰ KIỆN DẦU KHÍ

Tổ chức các sự kiện, một hoạt động trở thành trào lưu, xu thế ngày càng thịnh hành, được ứng dụng để tăng sự gắn kết hơn trong tổ chức, trong các công ty, đơn vị, tổ chức,… từ nhỏ đến lớn. Hiện nay, thời đại của công nghệ, con người mỗi lúc một xa nhau hơn. Do đó, xu hướng tổ chức các sự kiện đang được thịnh hành; mỗi ngày càng được gia tăng hơn; và hầu hết đang được chào đón rất nồng nhiệt trong các đơn vị.

Nắm bắt được xu thế thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp trong việc tổ chức các dự kiện liên quan đến dầu khí, PVTS tập trung vào các loại hình tổ chức sự kiện kết hợp với đào tạo:

• Tổ chức hội thảo

• Tổ chức hội nghị

• Team-building