Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty PVFI.

Ngày đăng: Thứ Hai, 13/10/2014 (9:46)

Ngày 08/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty PVFI họp phiên thường kì về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty PVFI. Nội dung chi tiết xin mời Quý vị cổ đông xem tại hình ảnh dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *