Dịch vụ quản lý phần vốn góp của CBCNV Tập đoàn

Ngày đăng: Thứ Tư, 01/03/2023 (3:27)

– Nhiệm vu:

+  Đại diện cho CBCNV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia đầu tư, góp vốn vào các Công ty Cổ phần.

+  Đại diện cho CBCNV Tập đoàn tham gia quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và CBCNV của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào các Công ty Cổ phần.

+  Thông qua hình thức uỷ thác đầu tư, thay mặt CBCNV trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư, góp vốn vào các liên doanh, các Công ty Cổ phần ở các lĩnh vực trong khuôn khổ của Pháp luật.

+  Nhận uỷ thác đầu tư của các Công ty, CBCNV trong và ngoài ngành.

– Nội dung công việc:

+ Quản lý phần vốn góp của CBCNV, đại diện cho CBCNV tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Cấp giấy chứng nhận góp vốn;

+ Thực hiện chuyển nhượng cổ phần;

+ Chi trả cổ tức hàng năm…

– Các dự án PVFI đã triển khai:

+ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank)

+ Công ty Cổ phần Xi Măng Hạ Long

+ Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

+ Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình

+ Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn

+ Ngân hàng TMCP Dầu khí

+ Công ty CP Thuỷ điện Hủa Na

+ Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí

      + Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *