Dịch vụ quản lý cổ đông

Ngày đăng: Thứ Tư, 01/03/2023 (3:31)

–  Giới thiệu chung:

+ Quản lý cổ đông (QLCĐ) là một trong các dịch vụ của Công ty PVFI cung cấp cho các công ty cổ phần và Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết với mong muốn kết hợp để quản lý cổ đông chuyên nghiệp hơn, giúp các cổ đông thực hiện các quyền một cách thuận tiện nhất cũng như giúp cho doanh nghiệp tạo lập thị trường cho cổ phiếu của doanh nghiệp.

+ Quản lý cổ đông là nghiệp vụ quản lý sổ cổ đông, số dư cổ phần, quản lý việc chuyển nhượng cổ phần và thực hiện quyền cho cổ đông theo sự ủy quyền của tổ chức phát hành.

–  Nội dung quản lý cổ đông bao gồm:

      +  Quản lý danh sách cổ đông
      +  Quản lý chuyển nhượng
      +  Quản lý các quyền cổ đông

–  Lợi ích của dịch vụ quản lý cổ đông mang lại cho các tổ chức, đơn vị phát hành:

+  Quản lý chi tiết các thông tin liên quan đến cổ đông bằng văn bản và tệp dữ liệu chính xác, nhanh chóng;

+  Kiểm soát và xác nhận quá trình mua bán và số cổ phần nắm giữ của các cổ đông, theo dõi liên tục tình hình tăng, giảm cổ phần của từng cổ đông trong quá trình mua mới, phát hành thêm hoặc chuyển nhượng giữa các cổ đông;

+  Cung cấp thông tin và danh sách cổ đông theo định kỳ.

+  Thông báo và thanh toán cho các cổ đông về việc chi trả cổ tức, quyền được mua cổ phần phát hành thêm, cổ phiếu thưởng…

+  Tạo dựng tính thanh khoản cho cổ phiếu của tổ chức phát hành qua đó nâng cao uy tín của Tổ chức phát hành với nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *