Dịch vụ nhận uỷ thác đầu tư chứng khoán

Ngày đăng: Thứ Tư, 01/03/2023 (3:07)

–  Đối tượng: Khách hàng có nhu cầu đầu tư với số vốn hữu hạn hoặc bị hạn chế về thông tin thị trường.

–  Nội dung dịch vụ: khách hàng ký hợp đồng uỷ thác đầu tư với Công ty PVFI với các điều khoản cụ thể.

–  Lợi ích của khách hàng:

+  Đầu tư với chi phí hợp lý và lượng vốn nhất định, tiết kiệm chi phí, thời gian.

+  Được tư vấn đầu tư vào các loại chứng khoán tiềm năng cao.

+  Được Công ty PVFI hỗ trợ tài chính (trong một số trường hợp) với lãi suất ưu đãi nhằm tối đa hoá nguồn lực tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *