Dịch vụ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Ngày đăng: Thứ Tư, 01/03/2023 (3:11)

–  Đối tượng: khách hàng giao dịch chứng khoán niêm yết tại Đại lý nhận lệnh Công ty PVFI – số 23, Láng Hạ, Hà Nội.

–  Nội dung dịch vụ: Khách hàng đã khớp lệnh bán chứng khoán có thể ứng trước tiền bán tại ngân hàng trước khi tiền bán chứng khoán về đến tài khoản. Khi tiền về đến tài khoản khách hàng, ngân hàng sẽ tự động trích chuyển số tiền đã ứng và lãi suất tương ứng để thu hồi nợ.

–  Lợi ích của khách hàng: tăng khả năng quay vòng vốn với chi phí hợp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *