ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG

Đào tạo luôn được coi là một trong những vấn đề trọng điểm cần thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp hiện nay.

Nắm bắt được xu hướng quan trọng của đào tạo ứng dụng Công ty đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, tập huấn và thu hút được nhiều sự quan tâm rất lớn của của các đơn vị trong ngành dầu khí với sự giảng dạy của nhiều chuyên gia,
diễn giả đầu ngành.

Thông qua các chương trình đào tạo các học viên nắm bắt được các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước để áp dụng vào thực tiễn.