Triển lãm TCI 2011

Công nghiệp hỗ trợ(SI) đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất phụ tùng. Hội chợ tổ chức 2 năm 1 lần. Năm 2011, TCI được tổ chức JETRO đánh giá là công ty Việt Nam có năng lực phát triển tốt và lựa chọn cho TCI tham gia gian hàng trong hội trợ.