Máy lắp ráp tự động 16 vị trí

Mã SP: MLR-01

Chức năng:

Tư động cấp, lắp ráp và kiểm tra các chi tiết trong giắc nối điện ô tô

Đặc tính kỹ thuật:

– Máy được vận hành bằng hệ thống điện và khí nén kết hợp part feeder
– 2 part feeder tự động sắp xếp chi tiết và đưa đến vị trí camera kiểm tra
– Sau khi camera kiểm tra thì cơ cấu gắp nhả đưa chi tiết vào vị trí trên mâm chia độ
– Có 16 vị trí trên mâm chia độ, khi mâm chia độ quay hết một vòng thì sản phẩm được lắp ráp hoàn thiện
– Sản phẩm được kiểm tra, nếu đạt chất lượng sẽ đưa ra cơ cấu đóng gói tự động

Đặc điểm nổi bật:

Máy có 2 part feeder hoạt động liên tục cấp phôi vào dây chuyền lắp ráp

Thời gian để lắp xong một sản phẩm là 1,4 giây