CHI TIẾT TIỆN 5

Mã SP: TCI-CT-T-2020-05

– Vật liệu: Thép SKD61, 56HRC
– Tiện tinh sau nhiệt
– Độ chính xác: 0.01

Danh mục: