CHI TIẾT TIỆN 4

Mã SP: TCI-CT-T-2020-04

– Vật liệu: Thép SKD61, 56HRC
– Mài tinh sau nhiệt
– Độ chính xác: 0.01

Danh mục: