CHI TIẾT TIỆN 1

Mã SP: TCI-CT-T-2020-01

– Vật liệu: Thép SKD11, 58HRC
– Độ chính xác: 0.02

Danh mục: